ROMANIA
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Ghidul cetateanului roman in Uniunea Europeana

 • CALATORIE
 • REZIDENTA
 • PERMIS DE CONDUCERE
 • ASIGURARI AUTO
 • INFORMATII UTILE

Drepturi si obligatii ale cetatenilor Romaniei incepand cu 1 ianuarie 2007

noiembrie 2006

        Stimati cetateni,

        Libertatea de a calatori este de departe cel mai important dintre drepturile pe care le-am castigat prin aderarea la Uniunea Europeana.

        Uitandu-ne inapoi, la anii care au trecut, ne vom da seama ca toate sacrificiile si eforturile pe care le-am facut, umilintele, pe care de multe ori am fost nevoiti sa le induram, si-au atins scopul: din 1 ianuarie 2007, vom calatori liber in Europa nu ca musafiri tolerati, ca pana acum, ci ca cetateni europeni, care si-au castigat acest drept. Europa devine, din 2007, „la noi acasa”.

        Eforturile noastre nu se opresc aici. Ne asteapta o noua incercare, cea de a deveni, intr-un termen cat mai scurt, membru al spatiului Schengen, calitate care ne va da posibilitatea de a calatori
in si mai multa libertate.

        Este vorba despre un proces lung si dificil: dintre statele care au aderat la Uniunea Europeana in 2004 – Ungaria, Polonia, Cehia etc. – niciunul nu a reusit pana in prezent sa ajunga la capatul acestui drum.

        Obiectivul Schengen a devenit acum una dintre cele mai importante prioritati ale Ministerului Administratiei si Internelor si va asigur ca il tratam cu foarte multa seriozitate si responsabilitate.

        Calatorie placuta!

Ministrul Administratiei si Internelor,
VASILE BLAGA

 

Cuprins


        La data de 1 ianuarie 2007, Romania va deveni membru al Uniunii Europene, cu toate drepturile si obligatiile ce ii revin conform Tratatului de Aderare din 25 aprilie 2005.

        Cetatenii romani vor deveni astfel, incepand cu 1 ianuarie 2007, cetateni ai Uniunii Europene, si vor beneficia, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii, de drepturile si libertatile conferite de tratatele de baza ale Uniunii Europene.

        Dreptul de libera circulatie si de sedere este, pentru cetatenii UE, una dintre cele mai importante si mai „vizibile” realizari ale dreptului comunitar. Dreptul unui cetatean al Uniunii de a se deplasa, din motive economice sau din alte motive, pe o perioada scurta, lunga sau nelimitata de timp in alte state UE, este unic in lume. Nici o alta forma de cooperare internationala intre state nu asigura, la ora actuala, un drept comparabil.

        Conditiile in care cetatenii Uniunii si familiile lor isi pot exercita dreptul de libera circulatie si de a rezida liber pe teritoriul unui stat membru, dreptul de rezidenta permanenta, precum si restrictii privind dreptul de a circula liber si de a rezida pe teritoriile statelor membre, din motive de ordine publica, securitate publica si sanatate publica, sunt reglementate de Directiva 2004/38/CE.

 

Dreptul de a circula liber pe teritoriul unui stat membru
(art. 4–5 din Directiva 2004/38/CE)

        Toti cetatenii Uniunii1, deci si cetatenii romani, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza cartii de identitate sau a pasaportului, valabile, care atesta cetatenia acestora (in acest moment, circulatia pe baza cartii de identitate nu este posibila, pentru cetatenii romani).

        Membrii de familie2 ai cetatenilor Uniunii, membri care nu au cetatenia unui stat membru, pot iesi de pe teritoriul unui stat membru pentru a calatori pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii in baza unui pasaport valabil. Dar, pentru a intra pe teritoriul unui alt stat membru, membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii, care nu au cetatenia unui stat membru, trebuie sa aiba asupra lor fie o viza de sedere pe termen scurt, fie un permis de rezidenta.

        Statele membre pot cere persoanelor care au intrat pe teritoriul lor, cu indeplinirea conditiilor mentionate, sa isi semnaleze prezenta intr-o perioada de timp rezonabila si nediscriminatorie.
--------------------------------------
1 Cetatean al Uniunii: orice persoana care are cetatenia unui stat membru.
2 Membru de familie:
sotul; partenerul inregistrat; descendentii directi care nu au implinit varsta de 21 de ani sau cei care sunt dependenti si cei ai sotului sau partenerului, mentionati anterior; rudele directe dependente pe linie ascendenta si cei ai sotului sau ai partenerului.

 

ATENTIE!

Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani, raman neschimbate.

        Legea nr. 248/2005 prevede ca minorii romani pot calatori in strainatate numai insotiti, cu acordul parintilor ori al reprezentantilor legali.

        Prin reprezentant legal se intelege persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa indeplineasca obligatiile parintesti fata de minor.

        Politistii de frontiera permit iesirea din tara a cetatenilor romani minori numai daca sunt insotiti de o persoana fizica majora, in urmatoarele cazuri:
         a) minorului care este inscris in documentele de calatorie ale ambilor parinti si calatoreste in strainatate insotit de acestia;
         b) minorului care este inscris in pasaportul unuia dintre parinti si calatoreste in strainatate impreuna cu acesta daca parintele insotitor prezinta o declaratie notariala a celuilalt parinte, din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau in statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia.

        Declaratia celuilalt parinte nu este necesara daca parintele insotitor face dovada ca minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau ca celalalt parinte a decedat.

        Nu este necesara declaratia parintelui decazut din drepturile parintesti sau declarat disparut, daca insotitorul face dovada in
acest sens.

        Minorului care este titular al unui pasaport individual si calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea numai daca persoana insotitoare prezinta:

 • declaratie notariala a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui supravietuitor ori a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestuia cu privire la efectuarea calatoriei respective de catre minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada in care urmeaza sa se desfasoare calatoria, precum si datele de identitate ale insotitorului respectiv;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • daca este cazul, documente din care sa rezulte calitatea de persoana desemnata din cadrul unei societati comerciale autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare activitati de transport international de persoane.

        Pentru alte situatii, care nu au fost cuprinse in acest material, consultati site-ul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, www.politiadefrontiera.ro.


Dreptul de rezidenta pana la 3 luni
(art. 6 din Directiva 2004/38/CE)

        Cetatenii Uniunii, asadar si cetatenii romani, au dreptul de a ramane pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de pana la 3 luni, fara nici o conditionare sau formalitate, alta decat aceea de a detine o carte de identitate valabila sau un pasaport valabil.

        Membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii care nu au cetatenia unui stat membru, pot rezida pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioada de pana la 3 luni numai daca il insotesc pe cetateanul UE ai carui membri de familie sunt.

 

Dreptul de rezidenta pentru mai mult de 3 luni
(art. 7–15 din Directiva 2004/38/CE)

        Un cetatean al Uniunii, deci si un cetatean roman, poate ramane pentru o perioada mai mare de 3 luni pe teritoriul unui alt stat membru, daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

 • este angajat sau desfasoara o activitate independenta3;
 • are suficiente resurse si asigurare medicala, astfel incat sa nu devina o povara pentru serviciile sociale ale tarii in care doreste sa rezideze (nu este stabilit un cuantum minim, dar se vor lua in considerare situatia personala a cetateanului in cauza);
 • este inscris intr-o institutie de invatamant sau de instruire vocationala sau este student si are o asigurare medicala si asigura autoritatile nationale ale statului in care vrea sa rezideze, printr-o declaratie sau prin mijloace echivalente, ca nu va deveni o povara pentru serviciile sociale ale statului in cauza;
 • este membru al familiei unui cetatean al Uniunii, chiar daca nu are cetatenia unui stat membru, si calatoreste impreuna cu acesta, cu indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la punctele de mai sus.

        Cetatenilor Uniunii nu li se cere sa aiba documente de rezidenta. Totusi, in cazul unei rezidente pentru o perioada mai mare de 3 luni, statele membre pot cere ca cetatenii unui alt stat membru al Uniunii sa se inregistreze la autoritatile competente intr-o perioada care nu poate fi mai mica de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul statului pe care vor sa rezideze pentru o perioada mai mare de 3 luni.
--------------------------------------
3 Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, avand calitatea de angajat propriu.

        Certificatul de inregistrare va fi eliberat in urma prezentarii:

 • unei carti de identitate sau a unui pasaport, valabile;
 • unui document care justifica scopul rezidentei; in cazul cetateanului care indeplineste conditiile necesare de a rezida pe o perioada mai mare de 3 luni, descrise mai sus, acest document poate fi o declaratie prin care mentioneaza acest lucru sau orice dovada;
 • unei dovezi privind legatura de rudenie sau de relatie durabila, in cazul membrilor de familie ai unui cetatean al Uniunii, care sunt, la randul lor, cetateni ai Uniunii.

        Membrii de familie ai unui cetatean al Uniunii, care nu sunt cetateni ai Uniunii, trebuie sa obtina un permis de rezidenta, daca vor sa rezideze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii pentru o perioada mai mare de 3 luni. Termenul limita pana la care poate fi depusa cererea de obtinere a unui permis de rezidenta nu poate fi mai mic de 3 luni de la data intrarii pe teritoriul pe care persoana in cauza doreste sa rezideze.

        Permisul de rezidenta pentru aceste persoane va fi eliberat in maxim 6 luni de la data depunerii cererii. Pentru eliberarea permisului de rezidenta, membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca cele pentru eliberarea certificatului de inregistrare, cu singura deosebire ca la prima conditie poate sa prezinte numai un pasaport valabil. Valabilitatea permisului de rezidenta este de maxim 5 ani de la data eliberarii, in functie de perioada solicitata de rezidenta. Valabilitatea permisului de rezidenta nu va fi afectata daca absenta de pe teritoriul statului pentru care s-a obtinut permis de rezidenta se axeaza in urmatoarele limite:

 • nu depaseste 6 luni intr-un an de zile;
 • mai mult de 6 luni intr-un an, dar pe motiv de satisfacere a stagiului militar;
 • mai mult de 12 luni consecutive, pentru motive importante precum sarcina si nasterea unui copil, boala grava, studiu sau instruire vocationala, sau mutarea in interesul serviciului in alt stat membru sau intr-o tara terta.

        Decesul unui cetatean al Uniunii, plecarea sa din tara gazda, divortul, anularea casatoriei sau terminarea parteneriatului inregistrat nu afecteaza dreptul unui membru al familiei, indiferent daca este sau nu cetatean al unui stat membru al Uniunii, sa continue sa rezideze pe teritoriul statului membru in cauza, cu indeplinirea acelorasi conditii solicitate unui cetatean al Uniunii de a rezida pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii (vezi mai sus). Copiii cetateanului aflat intr-o astfel de situatie pot continua sa rezideze pe teritoriul statului in cauza daca sunt inregistrati la o institutie de invatamant, pana la completarea studiilor.

        Pentru fiecare caz in parte, pentru membrii familiei care nu au cetatenia Uniunii se mai solicita indeplinirea anumitor conditii:

 • in cazul in care cetateanul in cauza a decedat sau a plecat din tara respectiva, membrul de familie al acestuia trebuie sa fi rezidat pe teritoriul statului respectiv, in calitate de membru al familiei cetateanului Uniunii, cel putin un an inainte de decesul acestuia;
 • in cazul divortului, anularii casatoriei sau incheierii parteneriatului inregistrat, se intalnesc urmatoarele situatii: 

  - casatoria sau parteneriatul inregistrat a durat cel putin 3 ani, din care cel putin un an pe teritoriul statului membru gazda;
  - in caz de circumstante dificile, de exemplu violenta domestica in timpul casatoriei sau parteneriatului inregistrat;
  - in cazul in care copiii cetateanului Uniunii au fost incredintati sotului sau partenerului care nu are cetatenia Uniunii, sau in favoarea acestuia s-a stabilit un drept de vizitare a copilului minor.

 

Dreptul de rezidenta permanenta
(art. 16–21 din Directiva 2004/38/CE)

        Cetatenii Uniunii obtin dreptul de rezidenta permanenta pe teritoriul statului membru gazda dupa o perioada de 5 ani de rezidenta legala neintrerupta, dovedind ca nu s-a luat nici o decizie de expulzare impotriva lor. Acest drept de rezidenta nu este supus nici unei conditii. Aceeasi regula se aplica si membrilor de familie, care nu au cetatenia Uniunii si care au locuit cu un cetatean al Uniunii timp de 5 ani.

        Dreptul de rezidenta permanenta este pierdut in cazul unei
absente de pe teritoriul statului membru gazda pentru o perioada
mai mare de 2 ani.

        Documentele de rezidenta permanente sunt valabile pe termen nedeterminat si, in cazul membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii, sunt reinnoite automat la fiecare 10 ani. Acestea trebuie sa fie eliberate in maxim 3 luni de la data depunerii cererii.

        Cetatenii pot folosi orice document general acceptat de catre statul membru gazda pentru a-si dovedi rezidenta continua.

 

Restrictii ale dreptului de libera circulatie si ale dreptului de rezidenta pe motive de politica publica, securitate publica sau sanatate publica
(art. 27–33 din Directiva 2004/38/CE)

        Cetatenilor Uniunii sau membrilor lor de familie li se poate restrictiona dreptul de libera circulatie si de rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii numai din motive de ordine publica, securitate publica sau sanatate publica. Aceasta decizie nu pot fi luata in niciun caz pe motive economice. Masurile care afecteaza libera circulatie si rezidenta trebuie sa se bazeze pe conduita proprie a persoanei in cauza; condamnarile penale anterioare nu justifica automat luarea acestor masuri.

        Aceasta conduita trebuie sa reprezinte o amenintare suficient de serioasa si prezenta, care sa afecteze interesele fundamentale ale statului in cauza. Simplul fapt ca documentele de intrare folosite de persoana in cauza au expirat nu constituie motive de expulzare.

        In orice caz, inainte de luarea unei decizii de expulzare, statul membru trebuie sa evalueze o serie de factori, precum perioada in care a rezidat persoana in cauza, varsta, gradul de integrare si situatia familiala pe teritoriul statului in cauza si legaturile cu tara de origine. Doar in cazuri exceptionale, pentru considerente deosebite de securitate publica, ordinele de expulzare pot privi un cetatean al Uniunii, daca a rezidat pe teritoriul statului in cauza timp de 10 ani sau este minor.

        Persoanei care face obiectul unei decizii de refuz de intrare sau de rezidenta pe teritoriul unui stat membru trebuie sa i se notifice in scris aceasta decizie. Notificarea trebuie sa cuprinda motivele care au stat la baza emiterii deciziei, precum si instanta competenta si procedurile necesare pentru atacarea acestei decizii.
In cazul deciziilor de restrangere a dreptului la rezidenta, cu exceptia cazurilor urgente, subiectului unei asemenea decizii trebuie sa i se acorde cel putin o luna pentru a parasi teritoriul statului membru in cauza.

        Persoanele vizate de ordinele de expulzare pot solicita sa li se revizuiasca situatia dupa maxim 3 ani.

 

Statutul cetatenilor romani care au depasit anterior
termenul de sedere intr-un stat Schengen
(Legea nr. 248/2005)

        Daca impotriva cetateanului roman a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de restrangere a dreptului la libera circulatie, aceasta hotarare ramane in vigoare.

        Cetatenii in cauza pot calatori in strainatate, dar numai in alte state decat cele cu privire la care s-a pronuntat restrangerea dreptului la libera circulatie. Restrangerea dreptului la libera circulatie pentru unul dintre statele din spatiul Schengen duce la imposibilitatea de a calatori in oricare dintre acestea.

        Daca nu respecta aceasta restrictie, cetatenii se expun aplicarii unor sanctiuni mai severe, cum ar fi masura suspendarii dreptului la libera circulatie, ceea ce inseamna ca nu va mai putea trece deloc frontiera – indiferent de statul catre care doreste sa calatoreasca – pe o perioada intre 3 si 5 ani.

ATENTIE!
Termenul maxim de 90 de zile pe care cetatenii romani il pot petrece intr-un alt stat al Uniunii Europene fara a indeplini formalitati suplimentare ramane in vigoare si de la data de 1 ianuarie 2007.

Aceasta regula se aplica, fara exceptii,
tuturor cetatenilor europeni!

        Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate a cetatenilor romani poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult trei ani numai cu privire la:
        a) persoana returnata dintr-un stat in baza unui acord de readmisie; si
        b) persoana a carei prezenta pe teritoriul unui stat ar aduce atingere grava intereselor Romaniei sau relatiilor bilaterale dintre Romania si acel stat.

        Masura se dispune de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar cand aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul Bucuresti.

        In baza hotararii definitive si irevocabile a instantei competente, prin care s-a dispus masura, serviciul public comunitar efectueaza in pasaportul simplu al persoanei mentiunile corespunzatoare referitoare la perioada si statul/statele pentru care se aplica masura restrangerii exercitarii dreptului de a calatori in strainatate.

        Cetatenilor romani impotriva carora s-a dispus masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate li se poate permite iesirea din Romania numai daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
         a) declara ca nu calatoresc in statul/statele cu privire la care s-a instituit aceasta masura;
         b) din documentele de transport nu rezulta faptul ca urmeaza sa calatoreasca in statul/statele cu privire la care s-a instituit aceasta masura;
         c) punctul de trecere a frontierei in care se prezinta nu este unul situat la frontiera comuna cu statul cu privire la care s-a instituit aceasta masura.

        Nerespectarea obligatiei de a nu calatori in statul/statele cu privire la care s-a instituit masura restrangerii dreptului la libera circulatie poate determina:
         a) dispunerea instituirii masurii suspendarii dreptului la libera circulatie pentru o perioada de pana la 3 ani;
         b) majorarea pana la 5 ani a perioadei pentru care se poate suspenda acest drept, in cazul returnarii in baza unui acord de readmisie din statul pentru care i-a fost restrans dreptul la libera circulatie in strainatate.

        Titularul pasaportului simplu impotriva caruia s-a dispus masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate poate calatori in statul/statele cu privire la care s-a instituit aceasta masura numai in situatii exceptionale, determinate de motive obiective care necesita prezenta acestuia in statul respectiv. In astfel de cazuri, cum ar fi, de exemplu, decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul al IV-lea inclusiv aflata in strainatate, instanta poate decide suspendarea, pentru o perioada limitata, a executarii masurii restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie.

        Potrivit aceluiasi act normativ, exercitarea de catre o persoana a dreptului la libera circulatie in strainatate se suspenda numai in urmatoarele situatii:
         a) este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea unei masuri preventive in conditiile Codului de procedura penala;
         b) a fost condamnata si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
         c) este internata intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical-educativ, in conditiile legii penale;
         d) nu a respectat masura restrangerii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, dispusa in conditiile prezentei legi.

        Suspendarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate inceteaza de drept la data expirarii termenului pentru care s-a dispus masura, in oricare dintre aceste situatii.

        In situatia prevazuta la litera d), masura se dispune de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla domiciliul acestei persoane, iar cand aceasta are domiciliul in strainatate, de catre Tribunalul Bucuresti, pentru o perioada care nu poate depasi trei ani.

        In situatia in care persoana impotriva careia se instituie masura suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate a fost returnata in baza unui acord de readmisie din statul pentru care i-a fost restrans dreptul la libera circulatie in strainatate, perioada pentru care se poate suspenda acest drept poate fi majorata pana la cinci ani.

        Pe durata suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate, cetateanului roman i se poate refuza temporar eliberarea documentului de calatorie de catre autoritatea competenta sa elibereze aceste documente, iar daca i-a fost eliberat ii poate fi retras de catre autoritatile competente sa puna in executare masura.

 

Reglementarile Uniunii Europene in privinta
regimului permiselor de conducere
(Directiva 91/439/CE s.a.)

        Permisul de conducere eliberat de autoritatile romane este recunoscut in oricare dintre statele Uniunii Europene. In cazul cetateanului roman care isi stabileste rezidenta intr-un alt stat membru, acest permis poate fi preschimbat doar in cateva situatii, limitate ca numar.

        Din 1996 (Directiva 91/439/CE), statele membre elibereaza un permis de conducere dupa modelul comunitar de permis de conducere, in scopul de a facilita identificarea si, in consecinta, recunoasterea reciproca a permiselor eliberate de statele membre.

        Orice permis de conducere eliberat de catre un stat membru trebuie recunoscut de celelalte state membre, chiar daca permisul este eliberat anterior aparitiei Directivei si nu corespunde modelului comunitar, cu conditia sa fie in termen de valablitate. In situatia in care cetateanul UE titular al unui permis de conducere valabil isi stabileste „rezidenta principala”4 intr-un stat membru altul decat cel care a eliberat permisul, statul membru de primire poate inscrie in permis mentiunile indispensabile pentru gestionarea acestuia si poate aplica dispozitiile nationale in materie de:

 • durata de valabilitate a permisului de conducere;
 • control medical (aceeasi periodicitate ca in cazul detinatorilor de permise eliberate in acel stat);
 • masuri fiscale (legate de detinerea unui permis);
 • sanctiuni (permise cu puncte, de exemplu);
 • restrictii, suspendare, retragere sau anulare a permisului de
  conducere.

--------------------------------------
4 Prin „rezidenta principala” se intelege locul in care o persoana locuieste de obicei, adica timp de cel putin 185 de zile pe an, ca urmare a unor legaturi personale si/sau profesionale.
In cazul unei persoane ale carei legaturi profesionale se afla in alt loc decat legaturile sale personale, si care, datorita acestei situatii, petrece perioade de timp alternativ in locuri diferite situate in doua sau mai multe state membre, „rezidenta principala” se afla obligatoriu in locul in care se afla legaturile personale, cu conditia ca persoana in cauza sa se intoarca in acel loc in mod regulat.

        Statul membru de primire poate proceda, daca este necesar, la preschimbarea permisului original.

        Diferite situatii posibile
        1. Cetateanul UE detine un permis de conducere eliberat de un stat membru

         Cetateanul nu este obligat sa isi schimbe permisul daca rezidenta principala se afla intr-un stat membru altul decat cel care a eliberat permisul de conducere. Cetateanul in cauza poate totusi solicita preschimbarea acestuia, daca doreste acest lucru.

        2. Cetateanul UE detine un permis de conducere eliberat de un stat membru, insa acesta a expirat
        Cetateanul trebuie sa reinnoiasca permisul, solicitand acest lucru autoritatilor competente din statul in care isi are rezidenta principala.

        3. Cetateanul UE detine un permis de conducere eliberat de un stat membru, dar doreste sa obtina o categorie de permis suplimentara
        Cetateanul UE trebuie sa solicite acest lucru la autoritatea competenta din statul in care isi are rezidenta principala si trebuie sa isi preschimbe permisul din tara de origine daca obtine noua categorie.

        4. Cetateanul UE detine permis de conducere eliberat de un stat membru, dar l-a pierdut sau i-a fost furat
        Cetateanul trebuie sa solicite un permis nou autoritatilor competente din statul in care isi are rezidenta principala. Este necesara furnizarea documentelor de atestare pe care trebuie sa le obtina de la autoritatile din statul unde a fost eliberat permisul de conducere furat sau pierdut. Cetateanul UE nu poate solicita un duplicat al permisului original, daca de la eliberarea acestuia a schimbat statul in care isi are rezidenta principala.

        5. Cetateanul UE detine un permis de conducere eliberat de un stat din afara Uniunii Europene
        Statele membre nu sunt obligate sa recunoasca reciproc un astfel de permis de conducere, chiar daca a fost deja recunoscut de unul dintre acestea. Este preferabil ca detinatorul sa se informeze la autoritatile competente pentru a sti daca permisul eliberat de un stat din afara Uniunii Europene este valabil si pentru a putea actiona in consecinta.

        6. Cetateanul UE detine un permis de conducere
international
        Acest permis nu este valabil in interiorul Uniunii Europene, decat daca detinatorul poate prezenta permisul de conducere national care a fost eliberat de catre un stat membru si cu conditia ca acest permis national sa fie in perioada de valabilitate.
Cetateanul poate pastra permisul de conducere international pentru a il utiliza in afara teritoriului Uniunii Europene.

        7. Cetateanul UE nu detine permis de conducere si
doreste sa obtina unul
        Pentru a obtine un permis de conducere, cetateanul trebuie:

 • sa aiba rezidenta principala in statul membru in care solicita eliberarea permisului;
 • sa treaca examenul teoretic si practic;
 • sa indeplineasca conditiile medicale (aptitudini fizice si mentale) mai ales in ceea ce priveste: vederea, auzul, mobilitatea, afectiunile cardio-vasculare, afectiunile renale, bolile neurologice, diabetul zaharat, consumul de alcool, droguri sau medicamente, tulburari psihice;
 • sa indeplineasca conditiile privind varsta minima in functie de categoria de vehicul pentru care doreste obtinerea permisului.

ATENTIE!
Un cetatean european nu poate detine mai mult de un permis de conducere eliberat de un stat membru.
In unele state, trebuie sa aveti asupra dumneavoastra, pe langa permisul de conducere, certificatul de inmatriculare al autovehiculului.

 

Reglementarile referitoare la asigurarea
autovehiculelor pe teritoriul Uniunii Europene
(Directiva 1972/166/CE s.a.)

        De la data aderarii, polita de asigurare auto obligatorie va fi valabila pe intreg teritoriul Uniunii Europene, incluzand Romania ca stat membru, precum si pe teritoriul Islandei, Norvegiei si Elvetiei.

         Astfel, de la data aderarii, proprietarii de autovehicule trebuie sa plateasca o singura prima pentru asigurarea obligatorie auto valabila pe teritoriile mentionate.

        Cetateanul Uniunii Europene isi poate asigura autovehiculul la orice societate de asigurari abilitata sa emita acest tip de polite in orice stat membru al Uniunii Europene.

        In cazul producerii unui accident din vina cetateanului, polita de asigurare constituie dovada ca acesta beneficiaza de o asigurare obligatorie de raspundere civila. Cetateanul UE trebuie doar sa notifice societatii de asigurare producerea accidentului.

        Victima se va adresa propriului asigurator, care va contacta Biroul national de asigurare a autovehiculelor; acest birou va prelua formalitatile intre cele doua societati de asigurare.

        In caz de accident care nu implica raspunderea cetateanului respectiv, acesta va fi despagubit in conformitate cu regulile in vigoare in statul membru in care s-a produs accidentul. Aceste reguli sunt inca diferite de la un stat membru la altul, dar limitele de raspundere ale asiguratorilor in baza asigurarii RCA nu vor putea fi mai mici de 100 000 de euro pentru daune materiale, respectiv 350 000 de euro/persoana in caz de vatamari corporale.

        Daca accidentul a fost provocat de un autovehicul neasigurat sau care nu a putut fi identificat, cetateanul are dreptul, in virtutea reglementarilor comunitare, de a fi indemnizat de catre Fondul de garantare din statul membru in care a avut loc accidentul, in conformitate cu regulile in vigoare in acel stat membru.

 

Securitate rutiera

        In toate statele Uniunii Europene, portul centurii de siguranta este obligatoriu, atat pe locurile din fata, cat si pe locurile din spate ale autovehiculului (daca este prevazut din constructie cu aceasta dotare), precum si in autocare. Pentru copii, trebuie utilizat un scaun special.

        Nu uitati ca se conduce pe partea stanga a drumului in Cipru, Irlanda, Malta si Marea Britanie.

        Viteza pe autostrada este in general limitata la 110, 120 sau 130 km/ora, iar in localitati la 50 sau 60 km/ora. Fiti atenti la indicatoarele de circulatie pentru a cunoaste limitele exacte si conditiile speciale.

        Folosirea telefonului mobil in timp ce va aflati la volan sporeste considerabil riscul unui accident mortal si este interzisa – explicit sau implicit – in toate statele Uniunii Europene. Unele state permit utilizarea echipamentelor «maini libere».

        In cea mai mare parte a statelor Uniunii Europene, nivelul tolerat al alcoolemiei este de 0,5 mg/ml. In unele state, acest nivel variaza intre 0,2 mg/ml si 0,8 mg/ml (0,9 mg/ml in Cipru), in timp ce alte state nu permit deloc soferilor sa consume alcool.

 

Sfaturi si informatii utile

 • Numarul unic european pentru urgente: 112
  Pentru a contacta serviciile de urgenta, in orice stat al Uniunii Europene, formati 112 de pe orice telefon, mobil sau fix.
 • Numar de urgenta al Politiei de Frontiera : 959
  Acest serviciu functioneaza non-stop, atat la nivelul fiecarui inspectorat judetean al Politiei de Frontiera (formand prefixul judetului de frontiera unde se doreste a se efectua apelul si apoi 959), cat si la nivelul Inspectoratului General (apeland 021/9590).
 • Obiecte pierdute sau furate
  Semnalati orice furt politiei locale. Veti avea nevoie de raportul politiei daca solicitati recuperarea prejudiciului in baza unei asigurari. Blocati imediat cardul bancar, daca v-a fost furat sau daca l-ati pierdut. Daca v-a fost furat pasaportul, anuntati consulatul sau ambasada Romaniei din statul in care va aflati. Pentru a afla adresa acestor institutii, contactati Ministerul Afacerilor Externe la telefon: 021/319.21.08 sau 319.21.25 sau intrati pe site-ul www.mae.ro.
 • Sfaturi utile
  Pentru a obtine sfaturi gratuite privind dreptul dumneavoastra de a calatori si alte drepturi de care va bucurati, telefonati la serviciul EUROPA DIRECT la numarul verde 00800 6 7 8 9 10 11, indiferent de statul in care va aflati. Informatii importante puteti gasi si pe site-ul Ministerului Administratiei si Internelor www.mai.gov.ro.

 

Buna dimineata in Europa !

        In institutiile Uniunii Europene sunt folosite 21 de limbi oficiale, iar incepand cu 1 ianuarie 2007 numarul acestora va creste la 23, prin includerea limbii romane si a celei bulgare. Pe langa acestea, mai exista si multe limbi mai putin raspandite. Iata in cate feluri isi spun europenii «buna dimineata» :

Bulgara - Dobro utro
Ceha - Dobré ráno
Daneza - God morgen
Engleza - Good morning
Estoniana - Tere hommikust
Finlandeza - Hyvää huomenta
Franceza - Bonjour
Germana -Guten Morgen
Greaca - Kalimera
Italiana - Buongiorno
Letona - Labrit
Labas Rytas - Lituaniana
Jó reggelt - Maghiara
L-Ghodwa t-Tajba - Malteza
Goedemorgen - Olandeza
Dzien dobry - Poloneza
Bom dia - Portugheza
Dobré ráno - Slovaca
Dobro jutro - Slovena
Buenos días - Spaniola
God morgon - Suedeza

 

[Home] [Stiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de stiri] [Agenda telefonica] [Advertising] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta orasului]
[Informatii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localitati din Arad] [Despre noi]