Ştirile Zilei

Joi, 15 octombrie 2009
Ştirile TVA aici
  • Direcţia Tehnică a Primăriei ne asigură că vremea rea nu va întârzia proiectul BERD

Chiar dacă ploaia şi temperaturile scãzute persistă, Direcţia Tehnică a Primăriei ne asigură că nu va întârzia proiectul BERDPloaia şi temperaturile scãzute care vor persista în aceastã sãptãmânã îi împiedicã pe muncitori sã mai lucreze la unele obiective din municipiu. Rãzvan Popa, directorul executiv al Direcţiei tehnice din cadrul Primãriei, spune cã aceste obstacole meteorologice nu vor duce totuşi la depãşirea termenului pentru finalizarea proiectului BERD, adicã 31 octombrie, chiar dacã aceste condiţii vor rãmâne neschimbate toatã sãptãmâna.
La Boul Roşu încã se lucreazã şi se va lucra în continuare dacã temperaturile nu scad ziua sub 5 grade celsius, aşa cum ne asigurã Rãzvan Popa. şi la Podul Decebal se lucreazã în continuare, la banda suplimentarã de coborâre. Cu toate acestea, nu pot fi montate bordurile, dar se lucreazã la zidul de sprijin.
În ceea ce priveşte Piaţa Primãriei, care trebuia sã fie gata marţi, în condiţii de ploaie nu se poate turna betonul. Lucrãrile au ajuns la intersecţia cu strada Horea, unde zilele trecute s-a scos molozul, iar directorul tehnic ne-a declarat cã dacã ploaia se opreşte fie şi pentru 2-3 ore, atunci poate fi turnat şi betonul, iar ieri ar fi urmat sã se monteze pavajul.

D. M. - Observator

  • Interviu cu Mihaela Vasil

Mihaela Vasil - directorul Casei Judeţene de Pensii explică principalele modificări aduse de noua lege a sistemului unitar de pensiiDirectorul Casei Judeţene de Pensii explică principalele modificări aduse de noua lege.

Jurnal arădean: Doamnă director, care sunt principalele modificări aduse de legea sistemului unitar de pensii?
Mihaela Vasil: Există mai multe modificări în această lege, prin care se încearcă rezolvarea problemelor majore ale actalului sistem de pensii publice. Această nouă lege conţine nişte măsuri care vor fi incluse în sistemul unitar de pensii publice. Şi anume: creşterea şi egalizarea vârstelor standard de pensionare pentru femei şi bărbaţi, creşterea vârstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, reevaluarea vârstelor standard de pensionare pentru cei care vor fi integraţi în sistemul public de pensii, creşterea valorii punctului de pensie cu nivelul de inflaţie şi cu 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, creşterea numărului de contribuabili cu cei care realizează venituri din profesii liberale, asociaţii familiale etc. care acum nu plătesc contribuţii, descurajarea numărului de pensionări anticipate parţiale şi descurajarea pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical, finanţarea indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate de gradul I din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat, cum este în prezent.

Jurnal arădean: Care sunt schimbările privind creşterea vârstei standard de pensionare?
Mihaela Vasil: Conform Legii 19, până în anul 2015, vârsta de pensionare pentru femei va fi de 60 de ani şi pentru bărbaţi de 65 de ani, cu stagiul complet de cotizare de 30 de ani - atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi - şi stagiul minim de cotizare de 15 ani - atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. În noua lege a pensiilor, până în 2030, atât bărbaţii, cât şi femeile vor ieşi la pensie la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare va fi de 35 de ani până în 2030 pentru femei, şi 35 de ani până în 2015 pentru bărbaţi.

Jurnal arădean: Ce se va întâmpla cu pensiile speciale?
Mihaela Vasil: Toate pensiile care au fost atribuite prin diferite legi - în momentul de faţă sunt 80 de legi care reglementează pensiile în România - vor fi recalculate pe baza contributivităţii, la fel ca cele existente acum în bugetul asigurărilor sociale, pe Legea 19.

Jurnal arădean: Vor fi eliminate, astfel, pensiile de lux?
Mihaela Vasil: Există un termen de şase luni pentru recalcularea tuturor pensiilor în condiţiile Legii 19.

Jurnal arădean: Cum va fi descurajată pensionarea anticipată?
Mihaela Vasil: Dintre multiplele propuneri existente iniţial, a rămas doar cea referitoare la penalizare: nu se va plăti 30% penalizare, ci 45%. Şi anume, se va plăti 0,75% pentru fiecare lună de pensionare anticipată faţă de vârsta standard de pensionare. Anticiparea nu poate să depăşească 60 de luni - cum este şi acum -, deci penalizarea maximă devine 45%, faţă de 30% cât e în prezent.

Jurnal arădean: Ce măsuri sunt prevăzute pentru descurajarea pensionărilor de invaliditate abuzive, nejustificate medical?
Mihaela Vasil: Printre măsurile prevăzute în noua lege, se numără: *Înlocuirea documentului medical completat de medicul curant cu raportul medical de evaluare completat de medicul asigurărilor sociale. *Introducerea unor reglementări cu termene şi cu penalizări, referitoare la procedura de expertiză medicală. *Încheierea de convenţii între casele de pensii şi spitale/laboratoare pentru reverificarea dosarelor medicale la care există suspiciuni. *Acordarea gradului III de invaliditate în cazul persoanelor cu boli obişnuite sau accidente nelegate de muncă numai după împlinirea vârstei de 45 de ani; celelalte persoane din această categorie pot beneficia de recalificare şi reinserţie profesională.

Cifre
În judeţul Arad există aproximativ 120.000 de pensionari, din care aproape 40.000 în municipiu. 3.239 de persoane beneficiază de pensie parţială şi anticipată, 18.211 - de pensie de invaliditate şi 14.366 - de pensie de urmaş. Aproximativ 14.000 de arădeni beneficiază de pensia socială minim garantată. Numărul contribuabililor este de 131.127 (mai mare decât numărul pensionarilor).

D. D. - Jurnal Arădean

  • Comitetul pentru formarea profesională îi ajută pe absolvenţii şcolilor profesionale să îşi găsească un loc de muncă

CLDPS Arad este o structurã consultativã ce funcţioneazã în cadrul Consiliului Consultativ al IŞJ Arad şi are atribuţii în domeniul învãţãmântului profesional şi tehnicÎn cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, s-a format, în 2002, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesionalã Arad ( CLDPS Arad) care este o structurã consultativã ce funcţioneazã în cadrul Consiliului Consultativ al IŞJ Arad, cu atribuţii în domeniul învãţãmântului profesional şi tehnic.
Conducerea CLDPS, aleasã recent, este asiguratã de Camera de Comerţ Arad prin directorul general, Nicolae Groşan, în calitate de preşedinte, având doi vicepreşedinţi: Monica Fufezan - SC MODA SA şi Dana Andreica - Primãria Arad. De asemenea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad deţine funcţia de secretar al CLDPS, prin inspectorul Vasile Borza. „Noua echipã îşi propune continuarea proiectelor începute, precum şi promovarea mai intensã a relaţiei cu mediul de afaceri arãdean, astfel încât absolvenţii sã-şi poatã gãsi mai uşor un loc de muncã. Formarea unei echipe locale pentru implementarea programelor multianuale este o altã prioritate pentru CLDPS”, spune Nicolae Groşan.
În acelaşi timp, CLDPS îşi propune adaptarea rapidã a formei de învãţãmânt la nevoile reale ale firmelor din mediul economic arãdean, precum şi pentru forţa de muncã necesarã investitorilor români sau strãini.
Din cadrul CLDPS fac parte: Inspectoratul Şcolar, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Consiliul Local, Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, Direcţia de Muncã şi Protecţie Socialã ; asociaţii patronale reprezentative la nivelul ramurilor de activitate din domeniile economice pentru care se organizeazã formare profesionalã, Camera de Comerţ şi Industrie, agenţi economici reprezentativi; organizaţii sindicale reprezentative la nivelul învãţãmântului şi a ramurilor de activitate pentru domeniile economice pentru care se organizeazã formare profesionalã.

Cu ce se ocupã CLDPS?
Ca obiect de activitate, CLDPS identificã nevoile de formare profesionalã, analizeazã şi avizeazã propunerile prezentate de Inspectoratul şcolar privind reţeaua şcolarã şi planurile de şcolarizare pentru învãţãmântul profesional şi tehnic - avizul CLDPS fiind obligatoriu pentru documentaţia transmisã de Inspectoratul Şcolar spre aprobare la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii. Totodatã, analizeazã şi avizeazã componenta localã a curriculum-ului aflatã la decizia şcolii, care se aprobã la nivel judeţean.
La nivel judeţean, CLDPS Arad avizeazã Planul Local de Acţiune pentru Învãţãmântul profesional şi tehnic (PLAI - judeţul Arad) şi monitorizeazã Planul de Acţiune al Şcolii, document strategic elaborat la nivelul fiecãrei unitãţi care şcolarizeazã clase în domeniul învãţãmântului profesional şi tehnic. „Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad a pus şi pune un accent deosebit pe participarea unui numãr cât mai mare de persoane la programe de schimburi de experienţã şi bune practici cu şcoli, instituţii de formare, universitãţi, agenţi economici din întreaga Uniune Europeanã. Unul din programele în care se distinge o participare largã şi un interes crescând din partea şcolilor (în special grupuri şcolare) este Programul Sectorial Leonardo da Vinci, dedicat formãrii profesionale”, ne explicã Mirela Aldescu, inspectorul şcolar general.
În anul şcolar 2008-2009, au fost depuse 17 solicitãri (cereri de finanţare) la nivelul judeţului Arad, solicitanţii fiind grupuri şcolare (în cea mai mare parte), ISJ Arad şi CCD Arad. Au fost finanţate 13 din aceste solicitãri. Valoarea acestor proiecte a fost de 557.539 Euro.

Simina Roz - Observator

  • Porţi deschise la pompieri

Zeci de elevi de la şcolile generale şi liceele din municipiu au venit să vadă exerciţiile demostrativeZeci de elevi arădeni au admirat dotările şi echipamentele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad.
Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, sărbătorită pe 14 octombrie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Arad (ISU) a organizat acţiunea Ziua Porţilor Deschise.
Deşi frigul şi ploaia mocănească au încercat, parcă, să strice sărbătoarea, zeci de elevi de la şcolile generale şi liceele din municipiu au venit să vadă exerciţiile demostrative. De departe, cel mai interesant a fost mersul prin foc al pompierilor îmbrăcaţi în costum ignifug şi coborârea în rapel de la etajul trei.
Cu toate acestea, elevii s-au distrat şi mai tare în momentul în care oamenii care luptă cu focul le-au dat voie să încerce stingerea unui aşa-zis incendiu cu furtunul legat la o autospecială. Zeci de copii şi-au încercat talentul, iar, în lipsa focului, ţintele acestora au fost maşinile parcate în curtea instituţiei. Cei prezenţi au mai putut admira tehnica de intervenţie, noile dotări ale scafandrilor pompieri, autospeciala de protecţie civilă etc.

A. G. - Jurnal Arădean

  • Teatrul vechi - în topul monumentelor istorice care necesită restaurare

Şi Casa Hirschl se află într-o avansată stare de degradareClădirea monumentului Teatru Vechi îşi aşteaptă de mult renovarea
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural a Judeţului Arad a iniţiat o comisie specială pentru analizarea monumentelor în stare avansată de degradare, care necesită urgent lucrări de renovare. În urma activităţii comisiei, a fost definitivat un top al acestor monumente, care ur­mează să fie făcut public. Lista finală cu monumentele istorice propuse spre restaurare cuprinde 16 clădiri, primele poziţii fiind ocupate de Teatrul Vechi, Casa Hirschl şi Biserica Franciscană din interiorul Cetăţii Aradului.
„Comisia a fost înfiinţată la iniţiativa noastră şi a avut în componenţă reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai societăţii civile şi ai unor instituţii care au atribuţii în domeniu, care au conlucrat extrem de eficient, pentru a stabili ordinea monumentelor pe această primă listă”, a declarat Samuel Adrian Caba, directorul coordonator al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural a Judeţului Arad.
Deşi instituţia nu dispune de fonduri pentru a sprijini renovarea acestor monumente istorice, în limita competenţelor oferite de lege se vor căuta modalităţile pentru a găsi mijloacele financiare pentru a reuşi renovarea şi conservarea clădirilor cu statut de monument, aflate în cea mai avansată stare de degradare.

Cristina Lazurca - Glasul Aradului


Căutare în arhiva Virtual Arad

   Search this site                 powered by FreeFind
 


Colectivul de redacţie: Draghi Puterity, Gheorghe Puterity, Truţiu Florin.


O parte din ştirile Virtual Arad News au fost preluate şi din următoarele surse: Agenţia Mediafax, Ziarul Jurnal arădean, Ziarul Observator, Ziua de Vest, Evenimentul Zilei (Ediţia de Vest), România Liberă, Astra Aradeană, Ziarul Glasul Aradului, TV Arad, Info TV.


 

[Home] [Ştiri] [Jurnal TVA] [Arhiva de ştiri] [Agenda telefonică] [Publicitate] [Multimedia] [Galeria foto] [Catedrala] [Harta oraşului]
[Informaţii] [Istorie] [Link-uri] [Guest book] [Message board] [Localităţi din Arad] [Despre noi]